Logout

Prace nad nową szczepionką chroniącą przed wirusem SARS-CoV-2 rozpoczęte!

Mamy zaszczyt poinformować, że Aurobindo Pharma Limited – grupa, której integralną częścią jest Aurovitas Pharma Polska, rozpoczęła współpracę z indyjską Radą Badań Naukowych i Przemysłowych (CSIR), mającą na celu opracowanie szczepionek chroniących przed wirusem SARS-CoV-2. Aurobindo korzystając ze swoich możliwości technologicznych i doświadczenia z działalności w ponad 150 krajach, będzie odpowiedzialna za rozwój kliniczny i komercjalizację szczepionek. Projekt uzyskał również wsparcie Rady ds. Pomocy Badawczej Przemysłu Biotechnologicznego (DBT-BIRAC), założonej przez Departament Biotechnologii podległy Ministerstwu Nauki i Technologii Indii, którego misją jest m.in. koncentrowanie się na strategicznych badaniach i innowacjach biotechnologicznych.

Jeśli chcesz przeczytać informację prasową z dnia 15 września 2020 r., kliknij przycisk.

Przeczytaj informację prasową