E-recepta

Papierowe recepty odchodzą w przeszłość, zastąpione przez elektroniczny dokument. Korzystaj z dobrodziejstwa e-narzędzi, archiwizuj wykupione recepty, realizuj preskrypcje w całym kraju i wykupuj leki wtedy, gdy jest Ci wygodnie – bez utraty refundacji. Jak długo jest ważna e-recepta? Sprawdź, czy wiesz o niej wszystko!


E-RECEPTA

Lekarz wystawia
e-receptę

Kobieta lekarz. | Aurozdrowie
Ręka z telefonem. | Aurozdrowie

Otrzymujesz:

  • powiadomienie SMS z 4-cyfrowym kodem

  • e-mail z załączoną w PDF informacją o Twojej recepcie

  • wydruk informacyjny

Farmaceuta wydaje leki po zeskanowaniu kodu z wydruku lub otrzymaniu kodu i nr PESEL

Mężczyzna farmaceuta. | Aurozdrowie

Chcesz odbierać e-receptę SMS-em lub e-mailem?

Ikona komputer. | Aurozdrowie
  1. Zaloguj się do swojego Internetowego Konta Pacjenta

  2. Wybierz rodzaj powiadomień w zakładce Moje konto


Ile masz czasu na zrealizowanie e-recepty?

  • jest ważna standardowo 30 dni

  • lekarz może zaznaczyć termin ważności na 365 dni, na przykład gdy pacjent jest przewlekle chory

  • antybiotyk musisz wykupić w ciągu 7 dni

  • psychotropy, narkotyki i prekursory w ciągu 30 dni

  • preparaty immunologiczne w ciągu 120 dni

Ikona zegar. | Aurozdrowie
Ikona uwaga. | Aurozdrowie

Po 30 dniach od wystawienia e-recepty na 365 dni farmaceuta zacznie odliczać niewykorzystaną liczbę opakowań leku.


Jak możesz wykupić swoje leki?

E-receptę możesz zrealizować w kilku różnych aptekach – w jednej kupując lek A, w drugiej lek B.

Kobieta farmaceutka. | Aurozdrowie
Farmaceuta i klient. | Aurozdrowie

Aby wykupić kolejne opakowania jednego leku, musisz wrócić do apteki, gdzie kupiłeś pierwsze opakowanie.

Dzieląc realizację e-recepty na różne apteki nie tracisz prawa do refundacji!

Ikona świnka skarbonka. | Aurozdrowie

Podstawa prawna

Ustawa — Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 2395