Między obniżeniem nastroju a depresją

mgr Beata Stelmaszczyk-Pustelnik

Nie każdy smutek jest depresją!
Depresja jest chorobą – pacjent musi spełnić jej kryteria

Depresja

Niepokojące objawy mogące oznaczać depresję:

 • stale obniżony nastrój > 2 tygodni,
 • brak uchwytnego powodu obniżonego nastroju,
 • występowanie zobojętnienia, braku motywacji,
 • nadmierna senność lub bezsenność,
 • brak odczuwania przyjemności,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • chęć izolowania się od ludzi,
 • niska samoocena,
 • brak wiary w możliwość zmiany,
 • widzenie przyszłość w czarnych barwach,
 • nieadekwatne poczucie winy,
 • myśli samobójcze.

Zaburzenia adaptacyjne

Objawy podobne do depresji, ale:
 

Objawy podobne do depresji, ale:

 • pogorszenie stanu psychicznego jednoznacznie powiązane jest z jakimiś trudnymi wydarzeniami w życiu pacjenta, z którymi ludzie co do zasady sobie radzą np. rozwód, utrata pracy itd.;
 • pacjent wie, że jeżeli przestanie działać czynnik stresogenny wszystko wróci do normy;
 • nastrój jest bardziej zmienny niż w depresji – nie cały czas obniżony;

Depresja

Epizody depresji

Depresja nawracająca

mówimy o niej wtedy, kiedy nie kończy się na jednym epizodzie tylko one nawracają.

Depresja maskowana

choroba kryje się najczęściej pod postacią objawów somatycznych np. bóle głowy, napięcie mięśni.

U nastolatków depresja może objawiać się:

Na szczęście coraz więcej osób szuka pomocy

Poradnia Zdrowia Psychicznego (NFZ) – psychiatra
skierowanie do psychologa, albo psychoterapeuty

prywatne gabinety psychiatryczne, psychologiczne

zgłoszenie się na izbę przyjęć lub wezwanie karetki (przy bardzo nasilonych objawach – myślach samobójczych)

Depresję można wyleczyć

Najskuteczniejsze jest stosowanie zaleconej przez psychiatrę farmakoterapii i jednocześnie psychoterapii.

Leczenie powinno trwać od 6 do 9 miesięcy od poprawy klinicznej. Ale każdy jest inny więc, tak naprawdę to zależy od pacjenta.