Stres - czy jest się czego bać?

Nie każdy stres jest zły! Organizm może reagować na pewne sytuacje również stresem pozytywnym – kumulując energię i mobilizując się do działania. Co jeśli jednak częściej doświadczasz stresu negatywnego? Jakie czynniki go wywołują? Jak jego objawy wpływają na Twój organizm? Jakie mogą być jego długofalowe skutki? Zapoznaj się z materiałem i dowiedz się, co jest głównym źródłem stresu dla Polaków.


Polacy a stres

Stres jest to zespół reakcji organizmu na zdarzenia, które
zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę
lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie1.
98% Polaków odczuwa stres, w tym
niemal 50% co najmniej raz w tygodniu.
Częściej stresują się kobiety – 74% raz w tygodniu
lub częściej, a aż 22% codziennie2.Stresory w codziennym życiu1:

środowiskowe

np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, nawałnice, susza, silne mrozy, burze,

psychologiczne

np. ciąża, rozwód, przeprowadzka, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, awans, zmiana szkoły, zmiana pracy,

społeczne

np. zagrożenie wojną, epidemie, recesja gospodarcza, przestępczość, bezrobocie, alkoholizm, narkomania.
Głównym źródłem stresu dla Polaków jest życie prywatne m.in.:
problemy finansowe, choroba kogoś w rodzinie, choroba dziecka,
zarządzanie budżetem domowym2.Jak reagujemy na stres1?FAZA ALARMOWA

reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu
konfrontacji z nową sytuacja

FAZA PRZYSTOSOWANIA (ODPORNOŚCI)

Organizm uczy się skutecznie radzić sobie ze stresorem. Jeśli poradzimy sobie z trudną sytuacją, wszystko wraca do normy.

FAZA WYCZERPANIA

Przewlekły stres powoduje wyczerpanie, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych.


Czy każdy stres jest zły1?

EUSTRES (STRES POZYTYWNY)
  • Stan dobrego samopoczucia, w jakim umysł i ciało osiągają maksimum swoich możliwości.

  • Stres konstruktywny, związany ze szczytem formy. Czujemy się dzięki niemu zmotywowani.

  • Występuje np. w związku z egzaminami, uprawianiem sportów czy podczas innych ważnych wydarzeń.

DYSTRES (STRES NEGATYWNY)
  • Stan nadmiernego obciążenia, kiedy długotrwale napięcie nie zostaje skutecznie rozładowane.

  • Przedłużający się jest szkodliwy, może być przyczyną pojawienia się chorób psychosomatycznych.

  • Bywa wynikiem nadmiaru trudnych spraw i zdarzeń. Występuje np. w związku z nadmiernymi wymaganiami, z utratą pracy, chorobą.Z badań wynika, że Polacy zdecydowanie częściej dostrzegają
negatywne niż pozytywne skutki stresu2.Jakie mogą być negatywne skutki stresu1?„Stres jest nieuniknioną częścią życia i dotyka każdego. Nie jest
możliwe życie bez stresu. Nowoczesne społeczeństwo narzuca
naszemu życiu szybkie tempo1.”


„Każdy człowiek staje wobec wyzwań, jakie stwarza środowisko
i które wynikają z osobistych potrzeb. Trzeba sobie z nimi radzić,
aby przetrwać i dobrze funkcjonować1.”  1. Olejnik K., Olejnik Sz., Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/12179.pdf, dostęp 04.06.2020

  2. Polacy a stres Raport z badania ilościowego, GFK, Warszawa, 23 marca 2016, https://docplayer.pl/31320826-Polacy-a-stres-raport-z-badania-ilosciowego-warszawa-23-marca-gfk-august-10-2016-polacy-a-stres.html, dostęp 15.04.2020