Stres - czy jest się czego bać?

Nie każdy stres jest zły! Organizm może reagować na pewne sytuacje również stresem pozytywnym – kumulując energię i mobilizując się do działania. Co jeśli jednak częściej doświadczasz stresu negatywnego? Jakie czynniki go wywołują? Jak jego objawy wpływają na Twój organizm? Jakie mogą być jego długofalowe skutki? Zapoznaj się z materiałem i dowiedz się, co jest głównym źródłem stresu dla Polaków.


Polacy a stres

Stres jest to zespół reakcji organizmu na zdarzenia, które
zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę
lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie1.


Zestresowana kobieta. | Aurozdrowie

98% Polaków odczuwa stres, w tym
niemal 50% co najmniej raz w tygodniu.
Częściej stresują się kobiety – 74% raz w tygodniu
lub częściej, a aż 22% codziennie2.Stresory w codziennym życiu1:

Tornado. | Aurozdrowie
środowiskowe

np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, nawałnice, susza, silne mrozy, burze,

Ludzie w pracy. | Aurozdrowie
psychologiczne

np. ciąża, rozwód, przeprowadzka, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, awans, zmiana szkoły, zmiana pracy,

Zestresowany lekarz. | Aurozdrowie
społeczne

np. zagrożenie wojną, epidemie, recesja gospodarcza, przestępczość, bezrobocie, alkoholizm, narkomania.Kobieta z telefonem. | Aurozdrowie

Głównym źródłem stresu dla Polaków jest życie prywatne m.in.:
problemy finansowe, choroba kogoś w rodzinie, choroba dziecka,
zarządzanie budżetem domowym2.Jak reagujemy na stres1?


Smutna kobieta. | Aurozdrowie
FAZA ALARMOWA

reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu
konfrontacji z nową sytuacja

FAZA PRZYSTOSOWANIA (ODPORNOŚCI)

Organizm uczy się skutecznie radzić sobie ze stresorem. Jeśli poradzimy sobie z trudną sytuacją, wszystko wraca do normy.

FAZA WYCZERPANIA

Przewlekły stres powoduje wyczerpanie, co może prowadzić do chorób psychosomatycznych.


Czy każdy stres jest zły1?

Kobieta przy laptopie. | Aurozdrowie
EUSTRES (STRES POZYTYWNY)
  • Stan dobrego samopoczucia, w jakim umysł i ciało osiągają maksimum swoich możliwości.

  • Stres konstruktywny, związany ze szczytem formy. Czujemy się dzięki niemu zmotywowani.

  • Występuje np. w związku z egzaminami, uprawianiem sportów czy podczas innych ważnych wydarzeń.

Kobieta przy biurku. | Aurozdrowie
DYSTRES (STRES NEGATYWNY)
  • Stan nadmiernego obciążenia, kiedy długotrwale napięcie nie zostaje skutecznie rozładowane.

  • Przedłużający się jest szkodliwy, może być przyczyną pojawienia się chorób psychosomatycznych.

  • Bywa wynikiem nadmiaru trudnych spraw i zdarzeń. Występuje np. w związku z nadmiernymi wymaganiami, z utratą pracy, chorobą.


Smutny chłopak. | Aurozdrowie

Z badań wynika, że Polacy zdecydowanie częściej dostrzegają
negatywne niż pozytywne skutki stresu2.Jakie mogą być negatywne skutki stresu1?


Kobieta z natłokiem myśli. | Aurozdrowie

„Stres jest nieuniknioną częścią życia i dotyka każdego. Nie jest
możliwe życie bez stresu. Nowoczesne społeczeństwo narzuca
naszemu życiu szybkie tempo1.”


„Każdy człowiek staje wobec wyzwań, jakie stwarza środowisko
i które wynikają z osobistych potrzeb. Trzeba sobie z nimi radzić,
aby przetrwać i dobrze funkcjonować1.”

Kobieta uprawiająca jogę. | Aurozdrowie

  1. Olejnik K., Olejnik Sz., Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem, http://www.publikacje.edu.pl/pdf/12179.pdf, dostęp 04.06.2020

  2. Polacy a stres Raport z badania ilościowego, GFK, Warszawa, 23 marca 2016, https://docplayer.pl/31320826-Polacy-a-stres-raport-z-badania-ilosciowego-warszawa-23-marca-gfk-august-10-2016-polacy-a-stres.html, dostęp 15.04.2020